הארנק החכם - הזמנת כרטיס
כתובת מגורים למשלוח הכרטיס
* יש למלא את כל שדות החובה

כרטיס הארנק החכם מונפק ע״י נופשונית ובאחריותה כמפורט בתקנון